Choď na obsah Choď na menu
 

Vplyv poľnohospodárstva na prostredie

article preview
 1. Chemizácia
 • Využívanie chemických látok
 • Prehnojovanie a postreky, výfuky z poľnohospodárskych strojov
 • Boj proti škodcom, náhrada živín

 

 1. Monokultúry
 • 1 typ plodiny na 1 území
 • Náchylné na škodcov
 • Malá biodivezita( druhová rozmanitosť) a stabilita
 • Potreba striedania plodín

 

 1. Erózia pôdy
 • Zosúvanie pôdy vplyvom gravitácie
 • Spôsobené odlesňovaním, pasením dobytka na tom istom území

 

 1. Eutrofizácia vôd
 • Znečisťovanie vodných plôch prehnojovaním
 • Premnoženie rias
 • Zníženie obsahu kyslíka vo vode
 • Úhyn vodných organizmov

 

 1. Vypaľovanie trávy
 • Úhyn pôdnych druhov
 

Náhľad fotografií zo zložky Vplyv poľnohospodárstva na prostredie