Choď na obsah Choď na menu
 

Znečisťovanie vody

article preview

Príčiny:

 • Skládky( odpad)
 • Doprava
 • Prehnojovanie
 • Kyslé dažde
 • Používanie neekologických prostriedkov

 

Následky

 • Rozrušovanie slizu na žiabrach rýb
 • Eutrofizácia vody- vzniká pri vyššom obsahu hnojív vo vode- premnožené riasy bránia prístupu svetla pre vodné rastliny, dochádza k ich odumieraniu, spotrebe kyslíka a úhynu vodných organizmov
 • Zníženie kyslosti vody spôsobí úhyn planktónu a narušenie vodného potravového reťazca

 

Riešenie

 • Lepšia legislatíva( zákony)
 • Výchova k ekologickému zmýšľaniu
 • Používanie ekologických prostriedkov
 • Výskum nových technológií

 

Zamysli sa nad tým, ako môžeš Ty vlastnou mierou prispieť k ochrane vodného spoločenstva