Choď na obsah Choď na menu
 

Ľudské obydlia

article preview

Ľudské sídla

 • Mestá, záhrady, sady, sídliská
 • Umelý systém
 • Vytvorený človekom
 • Nestabilné
 • Premnožujú sa škodcovia
 • Regulované človekom
 • Typické monokultúrou- pestovanie plodiny na jednom území
 • Narušený kolobeh látok a energie
 • Menšia biologická diverzita( druhová rozmanitosť)

 

Domestifikácia

 • Udomácňovanie zvierat pre potreby človeka
 • Z divo žijúcich/ rastúcich druhov
 • Chovajú sa kvôli určitému úžitku( plemená zvierat, odrody rastlín)

 

Šľachtenie- výber plemien/ odrôd tak aby potomstvo malo požadované znaky

 

Kríženie- rozmnožovanie jedincov rôznych plemien/ odrôd s cieľom získať potomstvo s požadovanými znakmi( vznikajú nové druhy/ plemená/ odrody)

ľudské obydlia.docx