Choď na obsah Choď na menu
 

Dýchacia sústava

article preview

Dýchanie- štiepenie organických látok kyslíkom, pričom sa uvoľní energia, pri dýchaní dochádza k príjmu kyslíka, vylučovaniu oxidu uhličitého.

Typy dýchania:

1.Vonkajšie- výmena plynov medzi vonkajším prostredím a pľúcami

2.Vnútorné- výmena plynov medzi pľúcami, krvou a tkanivami

 

Dýchanie je striedanie vdychu a nádychu

Vdych- zväčšuje sa hrudná dutina, poklesne vnútropľúcny tlak a pľúca sa plnia vzduchom

Výdych- poklesne dutina, tlak v pľúcach sa zvýši, vzduch prúdi von z pľúc

 

Minútový dychový objem- množstvo vzduchu, ktorý sa vymení v pľúcach za .1 min=8 l, počet vdychov za 1min 15-16x

 

Vitálna kapacita pľúc- množstvo vzduchu, ktoré vydýchneme po maximálnom nádychu= 2,5-3 l( závisí od pohlavia, choroby, hmotnosti, výšky)

 

Dýchacie cesty

  1. Horné- nosová dutina, hltan
  2. Dolné- hrtan, priedušnica, priedušky, priedušničky, pľúca, pľúcne komôrky

 

  1. Nosová dutina- zohrieva, očisťuje, zvlhčuje vzduch a zachytáva prachové častice
  2. Hltan- križovatka TS a DS, nachádza sa tu príklopka medzi týmito dvoma sústavami
  3. Hrtan- sústava chrupaviek pospájaných kĺbmi, najväčšia je štítna chrupavka, nachádzajú sa tu hlasové orgány
  4. Priedušnica- delí sa na pravú a ľavú priedušku atď
  5. Pľúca- ľahké, vzdušné, povrch zväčšení komôrkami( alveolami)

Dýchacia sústava.pdf

Dýchacia sústava- preze.pdf