Choď na obsah Choď na menu
 

Ochrana stavovcov

article preview
 • č. 543 /2002- Zákon o ochrane prírody a krajiny

 

 • Nevhodné činnosti ľudí narúšajú životný priestor stavovcov, a preto:
 • klesá počet jedincov
 • klesá rozmanitosť druhov ( biodiverzita)

 

Cieľ ochrany

 • Zachovať rozmanitosť a počet druhov

 

Spôsoby ochrany:

 • Voliť správne postupy v činnosti človeka
 • Lepšia legislatíva, dôsledná kontrola
 • Sledovať a zabezpečovať čistotu prostredia
 • Environmentálna a ekologická výchova
 • Zníženie lovu, boj proti pytliactvu
 • Zachovať pôvodné prostredie živočíchov

 

Chráneného živočícha je zakázané:

 • Chytať, zraňovať alebo usmrtiť
 • Rušiť v jeho prirodzenom vývine, nevyrušovať ho v dobe rozmnožovania, výchove mláďat, zimného spánku, migrácie
 • Ničiť a poškodzovať jeho prostredie
 • Ničiť  a zbierať jeho vývinové štádiá
 • Chovať v ľudskej opatere
 • Predávať, kupovať a vymieňať
 • Premiestňovať alebo prepravovať, vyvážať
 • Medzidruhovo krížiť

Ochrana stavovcov.docx

Ochrana stavovcov.pdf

Ochrana stavovcov- nová.pptx