Choď na obsah Choď na menu
 

Rozmnožovanie stavovcov

article preview

Podstatou rozmnožovania je zachovanie druhu, je to základná vlastnosť stavovcov.

 Typy rozmnožovania

  1. Pohlavné ( potomok je kombináciou oboch rodičov)
  2. Nepohlavné( potomok je presnou kópiou jedného rodiča)

Stavovce sa rozmnožujú pohlavným spôsobom, ktorému predchádza párenie dvoch jedincov. Stavovce majú oddelené pohlavia, mnohé sú charakteristické pohlavnou dvojtvárnosťou- odlišnosť dvoch pohlaví na základe odlišných znakov.

 

Samec ----samčí pohlavný orgán( semenník)------samčia pohlavná bunka( spermia)

Samička----samičí pohlavný orgán( vaječník)-----samičia pohlavná bunka( vajíčko) najväčšie u P, V

 

Oplodnenie- splynutie samčej a samičej pohlavnej bunky a tvorba zárodku

Typy oplodnenia

  1. Vnútorné( P, V, C)- oplodnenie vo vnútri tela samice
  2. Vonkajšie( O, R)- mimo tela samice

Rozmnožovanie stavovcov.pdf