Choď na obsah Choď na menu
 

Vnútorné vplyvy na zdravie človeka

article preview
 • genetické( dedičné) faktory
 • dedičnosť- prenos dedičných vlastností z rodičov na potomkov
 • dedia sa podobné vlastnosti a znaky, znak je výsledkom kombinácie znakov rodičov
 • genetika- biologická veda skúmajúca dedičnosť

 

 • gén
 • základná jednotka dedičnej informácie
 • predpoklad na vytvorenie znaku a vlastnosti
 • úsek DNA
 • nachádzajú sa v chromozóme

 

 • chromozóm(CH)
 • vláknitý útvar tvorený bielkovinou a DNA
 • nachádza sa v jadre bunky
 • v telovej bunke je 46 CH v pohlavnej 23 CH

 

 • DNA
 • deoxyribonukleová kyselina
 • chemická látka s závitnicovou štruktúrou
 • je tvorená génmi

 

 • faktory spôsobujúce zmeny( mutácie) v génoch
 • žiarenie
 • toxické látky
 • vírusy
 • lieky

 

 • zmeny v génoch môžu spôsobiť dedičné ochorenia( Downov syndróm, hemofília, farbosleposť, hluchonemosť)

 

 • genetické poradne- zisťovanie rizika výskytu dedičných chorôb, včasná identifikácia, liečenie