Choď na obsah Choď na menu
 

Chemické zlučovanie a rozklad

article preview

Síra

  • žltá tuhá látka, výroba kyseliny sírovej, gumy, lieky na kožu, prípravky na ničenie škodcov, dezinfekciu( oxid siričitý)

Železo

  • lesklý kov, na vzduchu hrdzavie(reakcia železa s kyslíkom, vodou), čo spôsobuje škodu na železných predmetoch

 

Pokus: Zlučovanie síry so železom

 

skupenstvo

sfarbenie

Vzhľad

Magnetické vlastnosti

síra

tuhé

žlté

prášok

nemá

železo

tuhé

sivé

prášok

zmes po zmiešaní

tuhé

sivo- žlté

prášok

produkt získaný po zahriatí

tuhé

sivé

súdržná pevná látka

nemá

 

Prebehol chemický dej. Železo reagovalo so sírou za vzniku sulfidu železnatého.

Chemické zlučovanie: reakcia pri ktorej s dvoch jednoduchých látok vznikne jeden zložitejší produkt.                                                R1 + R2+.... → P

                                 síra + železo →  sulfid železnatý

reaktanty: síra, železo

produkt: sulfid železnatý

 

Hypermangán- manganistan draselný sa využíva na dezinfekciu kože

 

Pokus: Rozklad hypermangánu vplyvom tepla

 

sfarbenie

vzhľad

Správanie počas zahrievania

hypermangán

sivá

kryštáliky

praská

Tuhá látka vzniknutá po zahrievaní

sivá

prášok

--------------------

 

Chemický rozklad- chemická reakcia, pri ktorej s jedného reaktantu vznikne viac produktov

R1→ P1 + P2+......

 Hypermangán( manganistan draselný)   → kyslík+ oxid manganičitý + manganan draselný

 

Iné rozklady

  1. Tepelný rozklad vápenca      Vápenec → oxid vápenatý + oxid uhličitý
  • Využitie: pálenie vápna v stavebníctve

 

  1. Rozklad peroxidu vodíka      Peroxid vodíka → voda+ kyslík
  • Využitie: príprava vodíka v laboratóriu

Chemické zlučovanie a rozklad.pdf

Chemické zlučovanie a rozklad- preze.pdf