Choď na obsah Choď na menu
 

Čistenie vody

article preview

Pitná voda

 • Získava sa  úpravou podzemnej  a povrchovej vody

Podzemná voda

 • Dostatočne čistá ( samočistenie vody)
 • Dezinfikuje sa ozónom alebo chlórom ( odstránenie baktérií)

Povrchová voda

 • znečistená činnosťou človeka
 • čistí sa a potom dezinfikuje

 

Samočistenie vody

 • prírodný proces vlastného čistiaci cyklu vody
 • pomocou mikroorganizmov, vzdušného kyslíka, filtrovaním cez vrstvy pôdy, kamienkov
 • najväčšia účinnosť čistenia odparovaním a spätnou kondenzáciou

Úprava povrchovej vody

 • Uskutočňuje sa vo vodárňach
 • Vyčistená sa dostáva k ľuďom vodovodným potrubím
 1. Usadzovanie
 • Usadzovanie ťažších nečistôt na dne nádoby
 • Vločkovanie- pridávanie látok obaľujúcich nečistoty, ktoré klesnú na dno
 1. Filtrácia- Oddelenie tuhých zložiek cez pieskové filtre
 2. Dezinfekcia
 • Chlórom alebo ozónom
 • Voda sa zbavuje choroboplodných zárodkov

 

Čistenie odpadových vôd

 • v čistiarňach odpadových vôd
 • Prečistená voda sa používa ako úžitková voda alebo sa vypúšťa do riek

 

 1. Mechanické čistenie

A. látky s nižšou hustotou( plávajúce na hladine)

 • napr. slama, konáre, tuky, oleje
 • využíva sa  zachytávanie pomocou hrablí, sít na princípe filtrácie

B. látky s vyššou hustotou( rozptýlené vo vode)

 • napr. štrk, piesok, pôda
 • usadzovanie v sedimentačných nádržiach
 • dochádza k odstráneniu až 70% nečistôt
 • na veľmi jemné častice sa znova použije filtrácia pomocou rôzneho materiálu( čierne uhlie, piesok)

 

 1. Biologické čistenie
 • Odstránenie organického odpadu ( napr. splaškové vody) pomocou mikroorganizmov( baktérii, siníc, húb)
 • Potrebné prevzdušnenie( pre dobrú činnosť baktérii)

 

 1. Chemické čistenie
 • Oddelenie rozpustených látok
 • Využíva sa schopnosť tvorby zrazeniny( reakciou s inou látkou)
 • Zrazenina sa oddelí usadzovaním

Čistenie vôd.pdf

Čistenie vôd- preze.pdf