Choď na obsah Choď na menu
 

Čo sa nachádza v chemickom laboratóriu

article preview

Chemické laboratórium- miestnosť s laboratórnym zariadením a pomôckami

 • Povinná výbava laboratória
 1. Digestor- zariadenie na odsávanie plynných škodlivín
 2. Prítok a odtok vody
 3. Rozvody elektriky, popr.plynu
 4. Vetranie
 5. Hasiaci prístroj
 6. Lekárnička
 7. Viditeľné telefónne čísla- 112( integrovaný záchranný systém, 150 hasiči, 155 záchranná zdravotná služba, 158 polícia)

 

 • Povinné ochranné prostriedky
 1. Plášť
 2. Okuliare
 3. Rukavice

 

 • Povinné vedomosti
 1. Laboratórny poriadok
 2. Poznať laboratórne pomôcky( zo skla, plastu, dreva, kovu, porcelánu)
 3. Účinky chemikálii

 

Chemikálie

 • látky v chemickom laboratóriu
 • označené značkami
 1. horľavina- ľahko sa zapáli, pary sú výbušné, nepracovať pri otvorenom ohni, napr. plyn
 2. látka nebezpečná pre zdravie- dráždivé pre pokožku alebo DC, vetrať, rukavice, napr. čistiace prostriedky
 3. žieraviny- poleptanie pokožky, očí, opláchnuť silným prúdom vody
 4. toxická látka- v labáku  nie, iba dospelí, odev, rukavice, okuliare, napr. ničenie škodcov

Čo sa nachádza v.docx