Choď na obsah Choď na menu
 

Druhy vôd

article preview
 1. Podľa skupenstva
 1. Kvapalná            b. Plynná                  c. Tuhá

 

 1. Podľa výskytu
 1. Zrážková
 • Dážď, krúpy, sneh
 • v priemyselných oblastiach má iné zloženie ako v prírodných
 • Po ceste pohlcuje látky rozpustené vo vzduchu
 1. Povrchová
 • Voda na zemskom povrchu (Oceány, moria, potoky, jazerá....)
 • Časť sa odparí a časť vsiakne
 • Znečistená činnosťou človeka, hlinou, zvyškami organizmov
 1. Podzemná
 • Voda vsiaknutá do priepustných vrstiev  a vypĺňa priestory
 • Filtruje sa pretekaním cez piesok, kamene...
 • Obohatená o minerálne látky
 • Zdroj pitnej vody
 • Minerálna voda- podzemná voda obsahujúca viac ako 1g minerálov v 1 litry, má liečivé účinky, v lokalitách výskytu sú liečebné kúpele

 

 1. Podľa použitia
 1. Pitná
 • Najdôležitejšia pre človeka
 • Použitie: pitie, varenie, hygiena
 • Upravená, čistá, zdravotne neškodná
 • Dodáva sa do domácnosti verejným vodovodom
 1. Úžitková
 • Čiastočne upravená
 • Použitie: v priemysle, v poľnohospodárstve
 • Napr. destilovaná voda
 1. Odpadová
 • Voda znečistená činnosťou človeka
 • Vzniká v poľnohospodárstve, domácnosti, priemysle
 • Čistí sa v čističkách odpadových vôd a vypúšťa do riek

Znečistenie vôd

Eutrofizácia vôd

•       Znečisťovanie vodných plôch fosfátmi

•       Premnoženie rias

•       Zníženie obsahu kyslíka vo vode

•       Úhyn vodných organizmov

 

Ekologické katastrofy

 • Havárie- ropa, oleje, nafta bránia prenikaniu kyslíka do vody

Druhy vôd.pdf

Druhy vôd.pptx