Choď na obsah Choď na menu
 

Endotermické a exotermické reakcie

article preview
  1. Exotermické reakcie- reakcie, pri ktorých sa uvoľňuje teplo
  2. Endotermické reakcie- reakcie, pri ktorých sa teplo spotrebuje/ dodáva

 

1. exotermická reakcia- reakcia sodíka s vodou.

reakčná schéma:   sodík + voda hydroxid sodný + vodík + teplo

 

Pred pokusom

Po pokuse

Farba vody

bezfarebná

ružovofialová

 

reaktanty

produkty

sodík, voda

hydroxid sodný, vodík

 

Záver: Sodík reagoval s vodou búrlivo, premiestňoval sa po vodnej hladine vďaka vznikajúcemu vodíku, ktorý ho nadľahčoval.

Po kvapnutí indikátora fenoftaleínu sme zafarbením do ružovofialova dokázali prítomnosti hydroxidu sodného, ktorý reakciou vznikol.

Uvoľnením veľkého množstva tepla sa sodík zapálil a horel.

 

  1. Endotermická reakcia- pálenie vápna alebo výroba železa

Pálenie vápna

  • prebieha vo vápenkách
  • vápenec sa zahrieva na vysokú teplotu

uhličitan vápenatý ( vápenec) oxid vápenatý( pálené vápno) + oxid uhličitý

Pálené vápno

  • biela, tuhá látka
  • použitie: stavebníctvo, bielenie a dezinfekcia stien

Vápenec- hornina, ktorá vznikla zo zvyškov schránok živočíchov

Endotermické a.pdf

Exotermické a endotermické reakcie- preze.pdf