Choď na obsah Choď na menu
 

Endotermické a exotermické reakcie

article preview
  1. Exotermické reakcie- reakcie, pri ktorých sa uvoľňuje teplo
  2. Endotermické reakcie- reakcie, pri ktorých sa teplo spotrebúva/ dodáva

 

1. exotermická reakcia- reakcia sodíka s vodou.

Pozri si pokus a výsledky zaznamenaj do tabuľky : https://www.youtube.com/watch?v=1-GEWL2kOOM

reakčná schéma:   sodík + voda hydroxid sodný + vodík + teplo

 

Pred pridaním fenoftaleínu

Po pridaní fenoftaleínu

Farba zmesi

 

 

 

reaktanty

produkty

 

 

 

 

výsledok: sodík reaguje s vodou búrlivo, premiestňuje sa po vodnej hladine vďaka vznikajúcemu vodíku, ktorý ho nadľahčuje. Po kvapnutí indikátora fenoftaleínu sa voda zafarbí do ružovofialova vďaka prítomnosti hydroxidu sodného ktorý reakciou vznikol. Pôsobením uvoľneného veľkého množstva tepla sa sodík zapálil a horel.

 

  1. Endotermická reakcia- pálenie vápna alebo výroba železa

Pálenie vápna

  • prebieha vo vápenkách
  • vápenec sa zahrieva na vysokú teplotu

Vápenec( uhličitan vápenatý) pálené vápno( oxid vápenatý) + oxid uhličitý

 

Pálené vápno

  • biela, tuhá látka
  • použitie: stavebníctvo, bielenie a dezinfekcia stien

Vápenec- hornina, ktorá vznikla z zvyškov schránok živočíchov

Železná ruda

  • spoločný názov pre minerály na výrobu železa vo vysokých peciach
  • napr. hematit, limonit, magnetit

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Endotermické a exotermické reakcie