Choď na obsah Choď na menu
 

Hasenie látok

article preview

Požiar

 • Nežiadúce horenie
 • Ohrozuje zvieratá, ľudí, majetok, životné prostredie

 

Priebeh požiaru

1. fáza- 3-10min, od vzniku do začiatku intenzívneho požiaru, najväčšia šanca uhasiť, potrebné čo najrýchlejšie uhasiť

2. fáza- intenzívne horenie až po zasiahnutie všetkých horľavých látok, ťažko hasiť

Príčiny požiaru

 • Zakladanie ohnísk v blízkosti lesa
 • Vypaľovanie trávy
 • Fajčenie v blízkosti horľavín
 • Zábava detí so zápalkami
 • Poruchy na elektrospotrebičoch
 • Úder blesku a elektrický výboj
 • Nesprávne uskladnenie horľavín
 • Úmyselné zapálenie

 

Postup pri požiari

 • Zachovať pokoj
 • Malý požiar uhasiť, veľký nahlásiť dospelému a na 112
 • Opustiť horiaci priestor
 • Neotvárať dvere s horúcimi kľučkami
 • Nepoužívať výťah
 • Cez otvorené okno upozorniť na seba( kričať horí, mávať bielou látkou)
 • Na nos a ústa si priložiť mokrú handru

 

Podmienky hasenia

 • Odstrániť aspoň jednu z podmienok horenia

1. zamedziť prístupu kyslíka( prikryť pieskom, dekou, hlinou, hasiaci prístroj....)

2. odstrániť horľavú látku( výrub stromov......)

3. znížiť zápalnú teplotu( ochladiť oxidom uhličitým, vodou...)

 

112- Integrovaný záchranný systém- Zjednocuje všetky záchranné zložky

hasiči 150
záchranári 155
polícia 158

Hasiace látky

Hasiaca látka

Čo hasiť

Čo nehasiť

voda

Najmä tuhé látky, ktoré s vodou nereagujú.

Elektrické zariadenia pod prúdom, organické látky, napr. benzín, oleje, plasty.

Oxid uhličitý

Menšie požiare, kde nemožno použiť vodu

 

Jemnú elektroniku a mechaniku.

 

Hasiace prístroje

typ

Čo hasiť

Čo nehasiť

Snehový hasiaci prístroj - oxid uhličitý   CO2

Tuhé, kvapalné a plynné látky, elektrické zariadenia pod prúdom.

Práškové látky.

 

Penový hasiaci prístroj- voda   H2O a oxid uhličitý   CO2

Tuhé a kvapalné látky

 

Elektrické zariadenia pod prúdom, pretože obsahuje vodu.

práškový hasiaci prístroj- oxid hlinitý   Al2O3 a oxid kremičitý SiO2

 

Tuhé, kvapalné a plynné látky, elektrické zariadenia pod prúdom.

Jemnú mechaniku, elektroniku, práškové látky.

 

Hasenie látok.pdf

Hasenie látok- preze.pdf