Choď na obsah Choď na menu
 

Horenie látok

article preview

Horenie

 • Chemická reakcia látok so vzdušným kyslíkom
 • Dochádza k premene látok
 • Uvoľňuje sa teplo( niekedy svetlo)

 

Horľavosť- vlastnosť látky

 

Príklady horenia:

Horčík + kyslík → oxid horečnatý

Etanol + kyslík → oxid uhličitý + vodná para

 

Typy horenia

 1. pomalé- bez plameňa( napr. dýchanie, tlenie)
 2. rýchle- s plameňom( napr. horenie dreva, papiera)

 

PLAMEŇ- stĺpec horiacich plynných látok

 

Podmienky horenia

1. prítomnosť zápalnej látky

2. prítomnosť kyslíka

3. dosiahnutie zápalnej teploty

 

ZÁPALNÁ TEPLOTA

 • Teplota, pri ktorej začne látka reagovať s kyslíkom
 • Dosiahne sa iskrou, plameňom, teplom

 

Horľaviny

 • Látky s nízkou zápalnou teplotou

 

Rozdelenie horľavín

1. triedy- do 21°C( vodík, acetylén, acetón, etanol...)

2. triedy- 21°C- 65 °C( biely fosfor, nafta...)

3. triedy- 65 °C- 125°C( oleje...)

 

Skladovanie horľavín

 • V malých množstvách
 • Dobre uzavreté
 • Vo vetraných miestnostiach
 • Nepracovať s otvoreným ohňom
 • Nefajčiť
 • Prítomnosť hasiaceho prístroja

Horenie látok.pdf

Horenie látok- preze.pdf