Choď na obsah Choď na menu
 

Rovnorodé a rôznorodé zmesi

article preview

Čo vieme z minulej hodiny?

 • Zmes je látka zložená z dvoch alebo viacerých zložiek
 • Zmesi sa delia na rovnorodé a rôznorodé.
 • U rovnorodých zmesí nedokážeme rozpoznať zložky voľným okom, lupou ani mikroskopom. U rôznorodých áno.

Aktivita č. 1- Roztrieď nasledovné látky na chemicky čisté a zmesi

Chlorid sodný, destilovaná voda, hydroxid sodný, sodík, slaná voda, minerálna voda, vodík, draslík, kyselina chlorovodíková, peroxid vodíka, kompót, čaj, cukor, kyselina sírová, vápnik

Riešenie: zmesi - slaná voda, minerálna voda, kompót, čaj

Vysvetlenie: Všetky tieto látky sú zložené z viacerých zložiek

Slaná voda- soľ, voda

Minerálna voda- voda, oxid uhličitý, minerály

Kompót- voda, cukor, bielkoviny, vitamíny

Čaj- voda, cukor, extrakt z bylín

 

Aktivita č.2 Rozdeľ zmesi na rovnorodé a rôznorodé- kompót, polievka, čaj, ocot, slaná voda

Riešenie:  rôznorodé- kompót, polievka

Vysvetlenie: V kompóte a polievke dokážem rozpoznať jednotlivé zložky voľným okom

Kompót- voda, ovocie

Polievka- zelenina, voda, korenie

V rovnorodých zmesiach jednotlivé zložky neviem rozpoznať okom......jedna sa rozpustila v druhej.

 

Aktivita č. 3 Vysvetli rozdiel medzi nasledovnými pojmami- minerálna voda( sýtená), minerálna voda( nesýtená), voda z vodovodu, destilovaná voda

Vysvetlenie a riešenie:

 

 

zmes

Chemicky čistá látka

Rovnorodá zmes

Rôznorodá zmes

Minerálne voda( sýtená)

Rôznorodá zmes

Zložená z viacerých zložiek( voda, minerály, CO2)

 •  
 •  

Viem rozlíšiť niektoré zložky okom, napr. bublinky CO2 a vodu

Minerálne voda( nesýtená)

Rovnorodá zmes

Zložená z viacerých zložiek( voda, minerály)

 •  

Neviem rozlíšiť jednotlivé zložky, pretože minerály sú vo vode rozpustené

 •  

Voda z vodovodu

Rovnorodá zmes

Zložená z viacerých zložiek( voda, minerály, chlór, baktérie)

 •  

Neviem rozlíšiť jednotlivé zložky, pretože minerály sú vo vode rozpustené

 •  

Destilovaná voda

Chemicky čistá látka

 •  

Čistá voda pripravená destiláciou, kde sa zbaví nečistôt, zloženie možno vyjadriť vzorcom H2O

 •  
 •  

Rovnorodé a.pdf

Rovnorodé a rôznorodé zmesi.pptx