Choď na obsah Choď na menu
 

Roztoky

article preview
 • Rovnorodé zmesi
 • Zložené z dvoch alebo viacerých zložiek
 • Zložky nemožno rozpoznať voľným okom alebo mikroskopom
 • Vo všetkých miestach rovnaké zloženie a vlastnosti

 

Roztok        =        rozpúšťadlo( látka v nadbytku)        +         rozpustená  látka

Napr. ocot = kyselina octová+ voda

Napr. cukrová voda

 

Rozdelenie roztokov

 1. Podľa skupenstva
 1. Plynné( vzduch, zemný plyn)
 2. Kvapalné( cukrová voda, ocot, minerálka)
 3. Tuhé( sklo, bronz, dural)

 

 1. Podľa nasýtenosti
 1. Nasýtený- roztok, v ktorom sa už ďalšie množstvo látky nerozpúšťa
 2. Nenasýtený- roztok, v ktorom sa ešte rozpustená látka rozpúšťa

 

 1. Podľa rozpúšťadla
 1. Vodné
 2. Etanolové
 3. acetónové

 

Vyjadrenie zloženia roztoku v percentách

8% roztok kyseliny octovej vo vode= ocot.........8g kyseliny octovej v 92 g vody...............v 100 g roztoku=8g kyseliny octovej/92g vody

50% roztok soli vo vode.................................50g soli v 50 g vody............................v 100g roztoku=50g soli/50gvody

 

Rozpustnosť

 • Rozpúšťanie možno urýchliť zahrievaním alebo miešaním
 • Vlastnosť, ktorú možno ju merať

Roztoky.pdf

Roztoky.pptx