Choď na obsah Choď na menu
 

Vplyv katalyzátora na rýchlosť reakcie

article preview

Katalyzátor

 • látka, ktorá ovplyvňuje rýchlosť chemickej reakcie
 • po skončení reakcie ostávajú nezmenené
 • Typy katalyzátorov
 1. Inhibítor- spomaľuje
 2. Aktivátor- urýchľuje

 

                 Pokus učebnica str. 87 alebo web:                https://www.youtube.com/watch?v=5QsFoBn8MfE

 

 1. Horenie cukru v plameni kahana
 2. Horenie cukru v plameni kahana po pridaní popola alebo škorice

 

 Výsledok: iba po pridaní popola/ škorice sa cukor zapálil.......popol/škorica je katalyzátor

 

              Iný pokus na ukážku vplyvu katalyzátora

              Slonia zubná pasta:                https://www.youtube.com/watch?v=iC30Haf_zBA

Peroxid vodíka voda + kyslík

              Otázky:

 1. Ktorá látka bola katalyzátorom?...................................................................
 2. Ktorý produkt spôsobil tvorbu peny?.............................................................

 

Praktické využitie

 • enzýmy v tele( aby reakcie prebiehali pri teplote tela)
 • priemyselná výroba kyseliny sírovej
 • odstraňovanie jedovatých látok vo výfukových plynoch ´
 • priemyselná výroba piva, vína, syrov, liehu, penicilínu atď