Choď na obsah Choď na menu
 

Vplyv množstva častíc na rýchlosť reakcie

article preview

Faktory ovplyvňujúce  rýchlosť chemickej reakcie

 

 1. Množstvo reagujúcich častíc
 2. Teplota
 3. Povrch látky
 4. Katalyzátor

 

 1. Vplyv množstva reagujúcich častíc na rýchlosť chemickej reakcie

 

 • rýchlosť CHR je tým väčšia, čím je v určitom objeme väčšie množstvo reagujúcich častíc
 • zväčší sa pravdepodobnosť účinných zrážok za určitý čas

 

Pozrite si interaktívne videá: www.planetavedomosti.iedu.sk- Vplyv koncentrácie na rýchlosť
chemickej reakcie (
prejdite ikonky TV, video vpravo a úlohu b)

kyselina sírová + horčík síran horečnatý + vodík

Zaznamenaj výsledky pozorovania:

 1. Ako sa líšili obsahy skúmaviek pred pokusom?

 

 1. skúmavka
 1. skúmavka

Kyselina sírová

 

 

horčík

lyžička

lyžička

 

 1. V ktorej skúmavke prebiehala rýchlejšie chemická reakcia?
 2. Akým spôsobom som sledoval rýchlosť chemickej reakcie?
 3. Vymenuj reaktanty chemickej reakcie

 

Využitie v  praxi:

 • regulovanie horenia v kachliach reguluje rýchlosť horenia paliva
 • zamedzenie prístupu kyslíka pri hasení spomalí alebo uhasí požiar
 • vákuové balenie výrobku ( zníži sa hnitie vplyvom vzdušného kyslíka)
 • pokovovanie, natieranie kovových predmetov zabráni vzniku hrdze