Choď na obsah Choď na menu
 

Vplyv teploty a veľkosti povrchu tuhej látky na rýchlosť chemickej reakcie

article preview
 1. Vplyv teploty na rýchlosť chemickej reakcie
 • rýchlosť CHR je tým väčšia, čím je vyššia teplota reaktantov
 • rýchlosť stúpa s rastúcou teplotou niekoľkonásobne
 • častice majú väčšiu energiu, rýchlejšie sa pohybujú
 • dochádza k väčšiemu počtu účinných zrážok

 

Pokus: Reakcia kysliny sírovej so zinkom- v skúmavke v horúcom kúpeli sa uvoľnovali bublinky rýchlejšie

 

Reakčná schéma: kyselina sírová + zinok síran zinočnatý + vodík

 

Využitie v praxi:

 • chladenie potravín v chladničke spomalí ich kazenie
 • zvýšením teploty varu v tlakovo hrnci sa jedlo uvarí rýchlejšie
 • množstvo priemyselne používaných reakcií sa urýchľuje zahrievaním

 

2. Vplyv veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť chemickej reakcie

 • rýchlosť reakcie je tým väčšia, čím má tuhý reaktant väčší povrch
 • zvýši sa tam pravdepodobnosť zrážok za určitý čas

 

Pokus: Horenie  hliníka-  guľôčku hliníka sa nám nepodarilo zapáliť, práškový hliník horel hneď.

reakčná schéma:  hliník  + kyslík   oxid hlinitý

 

 Využitie v praxi:

 • Dobre rozhrýzť potravu urýchli trávenie
 • práškové uhlie je výbušné
 • v priemyselnej výrobe sa reaktanty drvia, melú
 • menšie kúsky uhlia v kachliach horia rýchlejšie

Vplyv teploty a veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť chemickej reakcie.pdf

Vplyv teploty a povrchu na rýchlosť chemickej reakcie.pdf