Choď na obsah Choď na menu
 

Vyjadrovanie zloženia roztokov

article preview

Roztok

 • Látka zložená z dvoch alebo viacerých zložiek
 • Rovnorodá zmes
 • V celom objeme rovnaké vlastnosti
 • Zložky nevieme rozpoznať voľným okom
 • Zloženie nie je možné vyjadriť chemickým vzorcom

 

 Zloženie roztoku

 1. Rozpúšťadlo( látka v nadbytku)
 2. Rozpustená látka ( látka, ktorá sa v rozpúšťadle rozpúšťa)

 

Rozdelenie roztokov

 1. Podľa skupenstva: plynné, kvapalné, tuhé
 2. Podľa rozpúšťadla: vodné, acetónové, alkoholové
 3. Podľa nasýtenosti: nasýtené a nenasýtené( látka sa ešte v rozpúšťadle rozpúšťa)
 4. Podľa koncentrácie: zriedené, koncentrované

 

8% roztok octu= 8g kyseliny octovej+ 92g vody( spolu 100g roztoku)

 

 Hmotnostný zlomok

 • Udáva množstvo rozpustenej látky v rozpúšťadle
 • Veličina
 • Udáva sa ako bezrozmerné číslo alebo v percentách
 • Hodnota hmotnostného zlomku vyjadreného v percentách číselne zodpovedá hmotnosti rozpustenej látky  gramoch v 100g roztoku

 

w(A)= m(A)

          m(R)

 

w(A)- hmotnostný zlomok látky A v roztoku

m (A)- hmotnosť látky A v roztoku

m( R)- hmotnosť celého roztoku

 

Hmotnosť celého roztoku = hmotnosť rozpúšťadla + hmotnosť rozpustenej látky

 

Hmotnostné percento                      w(A). 100%

 

Príklad: Vypočítajte hmotnostný zlomok soli v roztoku, ak sa 20g soli nachádza v 200g roztoku

 1. Výpočet vzorcom

m (A )= 20g

m (R )= 200g

w ( A )= ?

w = m( A )

      m ( R )

w = 20g

        200g

w= 0,1

 

w. 100% =  0,1. 100% = 10 % roztok

 

 1. Výpočet trojčlenkou

200g roztoku.............................100%

20g rozpustenej látky......................x %

 

20 : 200= x : 100

x= 10%

Vyjadrovanie zloženia roztokov.pdf

Vyjadrovanie zloženia roztokov- preze.pdf