Choď na obsah Choď na menu
 

Význam vody

article preview
 • Kolíska života
 • Nevyhnutná pre život
 • Nachádza sa v telách organizmov (niektoré rastliny majú obsah až 90% vody, ľudský organizmus obsahuje okolo 50-75%  vody)
 • denne by mal dospelý človek  prijať v nápojoch a jedle 2 – 3 l vody

 

Význam

 • zúčastňuje sa na látkovej premene a trávení
 • zložka telových tekutín (najmä krvi)
 • správne fungovanie mozgu
 • vylučovanie škodlivín z tela
 • Šport, rekreácia
 • Rozpúšťadlo
 • surovina v priemysle
 • Výroba elektrickej energie
 • v poľnohospodárstve na zavlažovanie,

 

Chemické zloženie

 • H2O

 

Vlastnosti

 • Teplota topenia a tuhnutia= 0°C
 • Teplota varu 100°C
 • Farba- bezfarebná
 • Vôňa- bez zápachu a vône
 • Chuť- bez chuti
 • Skupenstvo
 1. Plynné( vodná para)
 2. Kvapalné( rieky, oceány)
 3. Tuhé( ľad, sneh)

 

Hydrosféra- vodný obal Zeme

 •  zaberá 70% povrchu Zeme ( 2% sladká voda v ľadovcoch, 1% sladká v riekach, 97% slaná)

 

Kolobeh vody v prírode- vyparovanie-kondenzácia-vsakovanie

Význam vody.pdf

Význam vody.pptx