Choď na obsah Choď na menu
 

Zloženie látok

article preview

Látky

 • formy hmoty s určitými vlastnosťami
 • sú zložené z častíc( atómov)
 • Sú súčasťou nášho života

 

Vlastnosti látok

 • Chemické a fyzikálne
 • Charakterizujú látku
 • Závisia od štruktúry
 • dajú sa merať, vyjadrovať číslami, slovom
 • Hodnoty sú uvedené v fyzikálno- chemických tabuľkách

 

Rozdelenie látok

 1. Chemicky čisté látky
 2. Zmesi

 

 1. Chemicky čisté látky
 • zložené len z častíc rovnakého druhu
 • zloženie sa dá vyjadriť chemickým vzorcom
 • má stále zloženie vo všetkých miestach
 • nedá sa rozložiť na jednoduchšie látky
 • Rozdelenie :
 1. Prvok
 2. Zlúčenina

 

 1. Prvok
 • najjednoduchšia forma látky
 • Nedajú sa rozložiť na jednoduchšie látky
 • usporiadané v PSP( periodickej sústave prvkov)
 • napr.( Na, H, O, Br)
 1. Zlúčenina
 • látka zložená zo zlúčených atómov dvoch alebo  viacerých prvkov
 • napr. CO2,  H2O, NaOH
 1. Zmesi
 • Látka zložená z častíc rôznych chemicky čistých látok
 • Napr. kyslík vo vode, oxid uhličitý vo vode

Zloženie látok- nové.docx