Choď na obsah Choď na menu
 

Znečistenie vzduchu

article preview

Príčiny znečistenia

 • znečistenie ovzdušia  látkami vyprodukovanými činnosťou človeka
 • Najväčšie znečisťovatele:
 1. Doprava
 2. Skládky
 3. Energetika
 4. Priemysel
 5. Poľnohospodárstvo

Účinok prachových častíc

 1. Väčšie častice- podráždenie horných dýchacích ciest- kašeľ, kýchanie, podráždenie očí ( zápal spojiviek)
 2. Menšie častice- prenikajú do dolných  dýchacích ciest a krvného obehu, vznik alergií, zápalových procesov, trvalé poškodenie zdravia

 

Dôsledky znečistenia vzduchu

 1. Smog
 • znečistenie atmosféry zmesou dymu a hmly
 • väčšinou v priemyselných oblastiach a v oblastiach s hustou dopravou
 • Následky- oslabenie imunity, poškodenie dýchacích ciest, slizníc

 

B. Kyslé dažde

 • Vznikajú zlučovaním oxidov síry a dusíka so vzdušnou vlhkosťou. Kyseliny, ktoré vznikajú, padajú na zemský povrch v podobe dažďa.
 • Následky: poškodzovanie budov, konštrukcií, rastlín, dráždia dýchacie cesty

 

 1. Ozónová diera
 • Ozónová vrstva- vrstva trojatómového kyslíka nad zemským povrchom (10-30km) slúži ako ochranný filter pred UV
 • Priemerná hrúbka je 3mm
 • Ozónová diera- stenšovanie ozónovej vrstvy ( činnosťou človeka dochádza k rozpadu ozónu
  • následky: rakovina kože, ochorenia zraku, oslabenie imunity

 

 1. Skleníkový efekt
 • Skleníkové plyny ( oxid uhličitý, metán, vodná para)-   udržiavajú rovnováhu medzi prijatým a odovzdaným teplom na Zemi
 • Zvýšené množstvo skleníkových plynov  v atmosfére spôsobuje otepľovanie planéty
 • Následky: globálne otepľovanie, topenie ľadovcov, vyhynutie živočíchov a rastlín, zmeny podnebia a klímy, extrémne atmosférické javy...

Znečistenie vzduchu.pdf

Znečistenie vzduchu- preze.pdf