Choď na obsah Choď na menu
 

Druhová ochrana prírody

article preview
 • ochrana ohrozených  a vzácnych druhov
 • zabezpečená podľa stupňa ohrozenia  a spoločenskej hodnoty
 • prehľad stupňov ohrozenia v Červenej knihe ohrozených druhov

 

Stupne ohrozenia druhov

 1. ohrozené
 2. veľmi ohrozené
 3. kriticky ohrozené

 

Chránené druhy je zakázané:

 • Chytať, zraňovať alebo usmrtiť
 • Rušiť v prirodzenom vývine, v dobe rozmnožovania, výchove mláďat, zimného spánku, migrácie
 • Ničiť a poškodzovať jeho prostredie
 • Ničiť  a zbierať jeho vývinové štádiá, časti rastliny
 • Chovať v ľudskej opatere
 • Predávať, kupovať a vymieňať
 • Premiestňovať alebo prepravovať, vyvážať
 • Medzidruhovo krížiť

 

Príklady chránených druhov

 1. rastliny
 • hmyzovník včelovitý
 • lykovec muránsky
 • vstavačovec májový

 

 1. živočíchy
 • fúzač alpínsky- hmyz
 • jasoň červenooký- hmyz
 • rys ostrovid-cicavec
 • korytnačka močiarna- plaz
 • orol skalný- vták
 • hrabavka škvrnitá- obojživelník

 

 • obrázky jednotlivých chránených druhov si pozri vo fotoalbume
 • presné zoznamy chránených druhov môžete nájsť napr. tu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-24#p5