Choď na obsah Choď na menu
 

Faktory ovplyvňujúce životné prostredie organizmov a človeka

article preview
 • Vplyv človeka v minulosti obmedzený, v dnešnej dobe neobmedzený do všetkých zložiek biosféry

 

Typy faktorov

 1. Priaznivé- tvorba kultúrnej krajiny v ekologickej rovnováhe
 2. Nepriaznivé- narúšajú zložky biosféry a vzťahy.Dochádza k poškodzovaniu a ekologickým katastrofám

 

Najväčšie znečisťovatele prostredia:

 1. Priemysel- znečisťovanie prostredia rôznymi látkami
 2. Energetika- produkcia plynov pri spaľovaní palív
 3. Ťažba nerastných surovín- vplýva na povrch krajiny, mení reliéf( haldy hlušiny, zmena zloženia vody, pôdy, otrasy)
 4. Doprava- výfukové plyny, vznik smogu, havárie, hluk, zhoršená  migrácia živočíchov
 5. Odpad- zdroj toxických , rádioaktívnych látok
 6. Poľnohospodárstvo- chemizácia, veľkochov, odlesňovanie, pôsobenie geneticky modifikovaných potravín na človeka, vypaľovanie trávy, vodná a pôdna erózia.

Spôsoby riešenia:

 1. Priemysel- odsírňovacie zariadenia, tvrdšie sankcie ,ekologické technológie
 2. Energetika- ekologické a obnoviteľné formy energie( vietor, voda, zem, slnko)
 3. Ťažba nerastných surovín- recyklovanie, ekologické ťažby, šetriť surovinami
 4. Doprava- ekologické formy dopravy( vodík, etanol, solárny pohon, hybridy)
 5. Odpad- recyklovanie, separovanie, minimalizovanie
 6. Poľnohospodárstvo- zelené hnojenie, znížiť konzumáciu mäsa, biopoľnohospodárstvo

 

Civilizačné ochorenia-  ochorenia spôsobené znečisteným prostredím

Faktory ovplyvňujúce životné prostredie organizmov a.pdf

Faktory ovplyvňujúce životné prostredie organizmov a človeka- preze.pdf