Choď na obsah Choď na menu
 

Globálne environmentálne problémy 1 - kyslé dažde a ozónová diera

article preview

Kyslé dažde

Podstata:

 • Oxidy dusíka a síry sa v atmosfére zlučujú so vzdušnou vlhkosťou a vzniká kyselina sírová a dusičná, ktoré sa na zemský povrch dostávajú v podobe zrážok

Príčiny:

 • sopky, močiare, planktón v oceánoch
 • Spaľovanie fosílnych palív,  hutníctvo, spracovanie ropy

Následky:

 • ľahšie vstrebávanie toxických látok rastlinami
 • Ničenie mikroorganizmov, ktoré rozkladajú org. Látky
 • Poškodenie rastlín
 • Škody na stavebnom materiály, kultúrnych pamiatkach
 • Korózia kovových konštrukcií
 • Dráždia sliznice DS
 • Vymieranie  fytoplanktónu

 

Ozónová diera

Ozónová vrstva

 • približne 10-30 km nad povrchom sa nachádza vrstva ozónu, ktorá funguje ako ochranný filter, hrúbka sa udáva v Dobsonových jednotkách DU- priemerná hrúbka je 290DU teda asi 3 mm

Podstata: stenšovanie ozónovej vrstvy spôsobené rozpadom ozónu

Príčiny

 • nadzvukové lietadlá, dusíkaté hnojivá, spaľovanie fosílnych palív, jadrové výbuchy, chemikálie- halóny a freóny

Následky

 • Rakovina kože, očný zákal, slepota zvierat
 • Oslabenie imunitného systému
 • Znížený rast rastlín, menšie listy, menšia úrodnosť
 • Klesne produkcia planktónu a tým sa naruší potravový reťazec

Globálne environmentálne problémy 1.pdf

Globálne environmentálne problémy- 1- preze.pdf