Choď na obsah Choď na menu
 

Globálne environmentálne problémy 3 - odpad

article preview

Odpad- niečo čo nepotrebujeme a chceme sa toho zbaviť

Typy odpadu:

 1. Prírodný- v prírode rozložiteľný reducentami, je súčaťou kolobehu látok  v prírode
 2. Vytvorený ľudskou činnosťou- vytvorený človekom, obsahujú látky ohrozujúce prostredie, zdravie človeka, v prírode sa väčšinou nerozkladá

 

Likvidácia odpadu:

 1. Skládky
 • Najhoršia z možností likvidácie
 • Zamorenie vody, pôdy, ovzdušia
 • Časté požiare
 • Nelegálne skládky

 

 1. Spaľovne
 • Energetické využitie( teplo a energia)
 • Znečisťovanie ovzdušia- nižšie emisné množstvá

 

 1. Recyklácia
 • znovuvyužitie odpadu
 • Šetríme prírodnými zdrojmi
 • Zlepšenie kvality prostredia
 • Najekologickejšia forma likvidácie

 

Separácia

 • triedenie odpadu podľa druhu
 • najčastejšie- plasty, papier, bioodpad, zmiešaný( zmesný), sklo
 • iné- elektro, textil, rádioaktívny, monočlánky, stavebný..
 • zberný dvor

 

Minimalizácia

 • zníženie množstva vyprodukovaného odpadu
 • Zváž potrebu kúpy nového tovaru
 • Daruj alebo obnov vec, ktorú sa chystáš vyhodiť
 • Kupuj kvalitnejšie a ekologické výrobky

Globálne ekologické problémy 3.pdf

Globálne enviromentálne problémy- 3- preze.pdf