Choď na obsah Choď na menu
 

Globálny environmentálny problém 3 - odpad

article preview
 • Odpad- niečo čo nepotrebujeme a chceme sa toho zbaviť

 

Typy odpadu:

 1. Prírodný- vytvorený činnosťou organizmov, regulujú reducenty
 2. Odpad z ľudskej činnosti- v prírode sa väčšinou nerozkladá a ohrozuje prostredie
 1. Komunálny- z domácností, občianskej vybavenosti
 2. Organický- reštaurácie, nemocnice, mäsovýroba
 3. Toxický- chemický priemysel
 4. Rádioaktívny- z jadrových elektrární

 

Spôsoby nakladania s komunálnym odpadom:

 • skládky
 • spaľovne
 • recyklácia

 

Recyklácia- znovuvyužitie odpadu( napr. z plastových fliaš vyrobíme tričko)

Separácia- triedenie odpadu podľa druhu

 • plasty( žlté), papier( modrý), hnedý( bioodpad), zelený alebo čierny( zmiešaný)
 • elektroodpad, oleje, rádioaktívny odpad, stavebný odpad
 • zberný dvor
 • firma Brantner

 

Minimalizácia- zníženie množstva vyprodukovaného odpadu( napr. namiesto igelitovej tašky mať plátenú)

 

Riešenie globálnych problémov

 • Také ľudské činnosti, ktoré v najmenšej miere znížia produkciu škodlivých látok
 • Napr. používať obnoviteľné zdroje energie( voda, Zem, Slnko, vietor, biomasu)