Choď na obsah Choď na menu
 

Prenos dedičnej informácie

article preview
 • Priekopníkom bol zakladateľ genetiky J.G. Mendel( zaoberal sa krížením hrachu)

 

Vznik nových buniek

 • Pri raste alebo obnove organizmu
 • Dochádza k deleniu jadra
 • Zdvojovaniu DNA( tvorbe kópií)
 • Prenos genetickej informácie do nových buniek

 

Telové bunky

 • stály počet chromozómov ( napr. fazuľa 22, pes 78, človek 46)
 • delia sa mitózou
 • z jednej materskej vznikajú 2 dcérske
 • dcérske bunky majú rovnakým počet chromozómov ako materské
 • Genetická informácia je prítomná v jadrách buniek 2x ( jeden gén od otca, druhý od matky)

 

Pohlavné bunky

 • Vznikajú delením meiózou
 • Z jednej materskej vznikajú 4 dcérske
 • Počet chromozómov sa zmenšuje na polovicu ( 23)

 

 • Vzhľad a vlastnosti jedincov závisia od génov  a ich foriem

 

Vzťahy medzi alelami

 1. Úplná dominancia- Výrazný prejav dominantnej alely v alelovom páre
 2. Neúplná domincancia- nevýrazné pôsobenie dominantnej alely, potomok má svoj špecifický znak

 

Základné pojmy:

 • Dominantná( prevládajúca)alela
 • Recesívna( potlačená) alela

aa- recesívny homozygot                                                    

AA- dominantný homozygot    

Aa- heterozygot                                                                                                  

F1- prvá generácia potomkov

P- generácia rodičov

G- gaméty( pohlavné bunky)

 

 1. Príklad kríženia:

 

 • Čierna farba pudlíka    a- hnedá farba pudlíka

Čierny pudlík- AA, Aa

Hnedý pudlík- aa

 

P:            AA(čierny pudlík )           x          aa( hnedý pudlík)

G:          A         A                                          a      a      ( kombinujeme navzájom všetky alely rodičov)

F1:                             Aa   Aa    Aa   Aa    ( 4 čierne pudlíky)- prejaví sa prevládajúca alela

 

 1. Príklad

P:   Aa ( čierny)   x   Aa ( čierny)

G:    A    a                    A a

F1:   AA     Aa   aA   aa   ( 3 čierne pudlíky a 1 hnedý)- pomer 3:1

 

 1. Príklad

P:    AA  ( čierny)    x AA ( čierny)

G:     A      A                       A A

F1:    AA    AA   A A      AA ( 4 čierne pudlíky)

Prenos dedičnej informácie.pdf

Prenos dedičnej informácie- preze.pdf