Choď na obsah Choď na menu
 

Regulácia tela živočíchov

article preview
 • riadi organizmus, udržuje vnútornú rovnováhu

 

 • Typy regulácie:
 1. látková ( hormonálna)- pomocou hormónov
 1. bezstavovce-  hormóny sa tvoria v nervových bunkách
 2. stavovce- v žľazách s vnútorným vylučovaním
 1. nervová- pomocou nervov, miechy, mozgu

             

 • Fylogenéza( Vývin) nervovej sústavy
 1. difúzna( rozptýlená)- nervové bunky rovnomerne rozptýlené po celom tele( Pŕhlivce)

 

 1. pásová- nervové bunky sa zhlukujú v prednej časti, vytvárajú okolohltanovú obrúčku, z ktorej vybiehajú do tela dva nervové pásy( Ploskavce)

 

 1. gangliová- nervové bunky tvoria uzliny(3-6), ktoré inervujú jednotlivé časti tela, u hlavonožcov z 3 ganglií vzniká mozog( Mäkkýše)

 

 1. rebríčková gangliová
 • mozog tvorený nadhltanovou a podhltanovou uzlinou spojené okolohltanovou obrúčkou, do tela vybiehajú dva nervové povrazce tvoriace v každom článku dve uzliny, spoločne ešte spojené priečne( Obrúčkavce)

 

 • mozog( 3 uzliny), podhltanová uzlina( 2), 2 nervové povrazce , spájajúce sa do jedného, v každom článku s uzlinou( Článkonožce)

 

 1. rúrkovitá( stavovce)
 • nervové bunky vytvorili mozog,  z nervovej trubice vznikla miecha
 • nervová sústava rozdelená na centrálnu( mozog a miecha) a obvodovú( mozgové a miechové nervy)
 • základnou stavebnou jednotkou je neurón
 • základnou funkčnou jednotkou je reflex
 • reflexy( podmienené- získané, nepodmienené- vrodené)

Regulácia tela živočíchov.docx

Regulácia tela živočíchov.pdf

Regulácia tela živočíchov.pptx