Choď na obsah Choď na menu
 

Rozmnožovanie živočíchov

article preview

Podstatou rozmnožovania je zachovanie druhu

 

Typy rozmnožovania

 1. Nepohlavné( potomok je presnou kópiou jedného rodiča, vzniká z časti tela rodiča)
 • delenie a pučanie( Pŕhlivce, Ploskavce, Jednobunkovce)
 1. Pohlavné ( potomok je kombináciou oboch rodičov, vzniká splynutím pohlavných buniek)
 • Dochádza k tvorbe pohlavných buniek spermie a vajíčka

 

Rozdelenie organizmov podľa pohlavnosti:

 1. hermafroditi
 • obojpohlavné jedince
 •  v tele sa tvoria súčasne samčie a samičie pohlavné bunky
 • počas rozmnožovania si dva jedince vymieňajú spermie
 • k dozrievaniu spermii a vajíčok dochádza v inom období aby nedošlo k samooplodneniu
 1. gonochoristi
 • jednopohlavné jedince
 • v tele tvoria iba jeden typ pohlavných buniek
 • Pohlavná dvojtvárnosť( dimorfizmus)- odlišnosť dvoch pohlaví na základe odlišných znakov.

 

Oplodnenie- splynutie samčej a samičej pohlavnej bunky a tvorba zárodku

 

Typy oplodnenia

 1. Vnútorné
 • oplodnenie vo vnútri tela samice
 • predchádza mu párenie ( len v určitom období, sprevádzané špecifickým správaním)
 • u suchozemských druhov( hmyz, P, V, C)
 1. Vonkajšie
 • mimo tela samice
 • vo vodnom prostredí
 • u vodných druhov (väčšina bezstavovcov, O, R)

 

Rozmnožovanie živočíchov.pdf

Rozmnožovanie živočíchov.pptx