Choď na obsah Choď na menu
 

Starostlivosť o životné prostredie

article preview
 • Zodpovednosť každého človeka

 

 • Príčiny problémov:
 • Necitlivé správanie a konanie
 • Populačná explózia
 • Nedostatočné ekologické poznatky
 • Rozvoj spotreby a výroby
 • Podceňovanie ochrany
 • Nerovnomerný vývoj sveta

 

 • Možnosti riešenia problému:
 • Zavádzanie ekologických technológii
 • Využitie vhodných zdrojov energie
 • Využitie druhotných surovín ( recyklovanie)
 • Ekologické materiály a výrobky
 • Šetrenie energiou a surovinami
 • Osveta

 

 • Trvalo udržateľný rozvoj ( TUR):
 • zachovanie diverzity foriem a podmienok života na Zemi
 • umožňuje uspokojenie potrieb súčasnej generácie bez ohrozenia budúcej

 

 • Prevencia:
 1. Mimovládne organizácie:

SZOPK- slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny

 • Združuje jednotlivcov alebo skupiny, ktoré chránia prírodu
 • Iné organizácie: My sme les, Vlk

 

 1. Dokumenty:

AGENDA 21- súbor činnosti potrebných k uplatňovaniu zachovania trvalo udržateľného rozvoja

 • Dohoda členských štátov OSN o spolupráci v oblasti TUR  
 • 800 stranový dokument podpísaný 1992 v Rio de Janeiro 178 krajinami     

         

 1. Náučné chodníky: informujú o významných prírodných, kultúrnych lokalitách

Napr. Banský náučný chodník

 

 1. Významné medzinárodné environmentálne dni: 22.4- Deň Zeme, 22.3 Deň vody......... 

Starostlivosť o životné prostredie.pdf

Starostlivosť o životné prostredie- preze.pdf