Choď na obsah Choď na menu
 

Základné životné procesy

article preview

1. výživa- príjem a spracovanie živín( metabolizmus) 

typy výživy:

a. autotrofia( samovýživa)

1. chemoautotrofia- baktérie, z org. a anorg. látok

2. fotoautotrofia- rastliny, z anor. látok

 

b. heterotrofia( inovýživa)

1. parazitizmus

2. poloparazitizmus

3. saprofytizmus

spôsoby príjmu látok: R- koreňmi, prieduchmi

                                    Ž- TS, DS, celým telom

 

2. Dýchanie- biologická oxidácia organických látok kyslíkom pričom vzniká energia

kyslík + org. látky --------- oxid uhličitý + voda +E

spôsoby dýchania: R- celým telom

                                Ž- celým telom, DS

 

3. Vylučovanie

R- transpirácia- vylučovanie v plynnom skupenstve

     gutácia- v kvapalnom skupenstve

Ž- TS, VS, DS, celým telom

 

4. rast a vývin

Rast- kvantitatívna zmena( veľkosť)

Vývin- kvalitatívna zmena( akosť)

 

5. dráždivosť- schopnosť prijímať podnety a reagovať na ne pohybom alebo zmenou správania

 

6. Pohyb- u rastlín obmedzený

základné životné procesy.pdf