Choď na obsah Choď na menu
 

Život bunky

article preview
  1. príjem  a výdaj látok-
  • cez polopriepustnú cytoplazmatickú  membrámu

a. difúzia- samovoľné prenikanie molekúl z prostredia s vyššou koncentráciou do prostredia s nižšou koncentráciou( v smere koncentračného spádu)

b. osmóza- z prostredia s nižšou koncentráciou do prostredia s vyššou koncentráciou( proti smeru koncentračného spádu)

 

  1. rozmnožovanie

a. mitóza- delenie telových buniek, z jednej  bunky( so 46 chromozómami) vzniknú dve telové ( s rovnakým počtom chromozómov)

b. meióza- delenie pohlavných buniek, z jednej telovej bunky( 46 CH) vzniknú 4 pohlavné bunky s polovičným počtom chromozómov( 23CH)

 

3. dráždivosť- schopnosť bunky reagovať na podnety z okolia( zmena tlaku, koncentrácie…)

 

4. pohyb

a. aktívny- pomocou bičíkov, bŕv, panôžok, prúdením cytoplazmy

b. pasívny- gravitáciou, prenášaním vodou

 

5. prenos energie

a. fotosyntéza- endergonická reakcia( spotrebuje sa energia)

voda+ oxid uhličitý----------------org. látky+ kyslík+ vodná para( za svetla a prítomnosti chlorofylu)

b. dýchanie- exergonická reakcia( energia sa uvoľňuje)

org. látky+ kyslík--------voda+ oxid uhličitý

Život bunky.pdf

Život bunky- preze.pdf