Choď na obsah Choď na menu
 

Životné prostredie. Zložky životného prostredia

article preview

Životné prostredie -časť sveta, ktorú človek používa, ovplyvňuje a ktorej sa prispôsobuje

 

Zložky životného prostredia

  1. Prírodné zložky – príroda –      tvorí základné podmienky pre život, poskytujú potravu, vodu, vzduch....
  2. Umelé zložky- Vytvorené ľudskou prácou – stroje a nástroje umožňujúce vyrábať rôzne predmety
  3. Sociálne zložky- Tvoria ľudia – spolužiaci, rodina, kamaráti....

 

Súčasťou životného prostredia je:

  1. Pracovné prostredie – škola, zamestnanie, jeho kvalita závisí od vzťahov, vybavenosti, estetického vzhľadu....
  2. Obytné prostredie- Domov (prípadne detský domov, domov dôchodcov) – jeho kvalita závisí od vlastností bytov a domov
  3. Rekreačné prostredie- Sú územia, ktoré slúžia na oddych a využitie voľného času - ihriská, parky,

 

Environmentalistika- náuka o životnom prostredí( využíva poznatky z ekológie)

 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - výchova k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a jeho rôznorodosti, k svojmu okoliu, iným tvorom a k sebe samému.

 

Monitorovanie- metóda, ktorou sa zisťuje kvalita životného prostredia