Choď na obsah Choď na menu
 

Zmyslové vnímanie živočíchov

article preview
 • Sprostredkovať informácie medzi prostredím a CNS
 • Zmyslové orgány sú zložené zo zmyslových buniek- receptorov

 

 • Rozdelenie receptorov

1.Rádioreceptory- zrak, sluch

2. chemoreceptory- čuch, chuť

3. mechanoreceptory- hmat

 

 • Zrak
 1. Jednobunkovce- červená škvrna
 2. Ploskavce-primitívne oči
 3. Mäkkýše- oči na stopkách, u hlavonožcov komorové oči
 4. Obrúčkavce- svetlocitlivé bunky  v pokožke
 5. Článkonožce- pavúkovce8 očiek, kôrovce oči na stopkách, hmyz zložené oči a jednoduché očká
 6. Stavovce- komorové oči
 1. Ryby -bez sĺz a viečok
 2. Obojživelníky- vtiahnuteľné oči
 3. Plazy- otáčavé oči
 4. Vtáky- dravce veľké oči
 5. Cicavce- mihalnice, viečka, slzy, farebné a čiernobiele videnie

 

 • Sluch
 1. Hmyz- tympanálne orgány na hrudi, po bokoch bruška, na končatinách
 2. Stavovce
 1. Ryby- iba vnútorné ucho, bočnou čiarou
 2. Obojživelníky a Plazy- vnútorné a stredné, plazy aj bubienok
 3. Vtáky a Cicavce- vnútorné, stredné a vonkajšie( u vtákov bez ušnice), netopiere a veľryby ultrazvuk

 

 • Čuch
 1. Hmyz- tykadlá
 2. Stavovce
 1. Ryby- čuchová jamka
 2. Obojživelníky,Plazy- špeciálny orgán v ústach
 3. Vtáky, Cicavce- nosová dutina

 

 • Chuť
 1. Bezstavovce- chĺpky na končatinách, pri ústach
 2. Stavovce
 1. Obojživelníky, Plazy- špeciálny orgán v ústach
 2. Vtáky,Cicavce- jazyk, podnebie

 

 • Hmat
 1. Ploskavce- hmatové laloky
 2. Mäkkýše- tykadlá, koža
 3. Článkonožce( Hmyz)- tykadlá, chĺpky po tele
 4. Stavovce
 1. Ryby- bočná čiara, hmatové fúziky
 2. Obojživelníky, Plazy- špeciálny orgán
 3. Vtáky- na pierkach a koreni zobáka
 4. Cicavce- koža, hmatové fúziky, nozdry

Zmysly živočíchov.doc

Zmysly živočíchov.pdf

Zmysly živočíchov.pptx