Choď na obsah Choď na menu
 

Chemická väzba

article preview
 • Súdržné sily medzi dvoma alebo viacerými atómami
 • Podieľajú sa na nej iba elektróny válenčnej vrstvy
 • Každý atóm sa snaží nadobudnúť štruktúru predchádzajúceho stabilného vzácneho prvku- 8 elektrónov na válenčnej vrstve.....OKTÉTOVO PRAVIDLO

 

Elektronegativita

 • Sila, ktorou atómy priťahujú elektróny
 • Jej hodnoty sa nachádzajú v PSP
 • Od rozdielu elektronegativít zlúčených atómov závisí typ väzby     Δ   x
 • Napr. síra x= 2,5

 

Typy väzby

vazba.png

Iónová väzba

 • Väzba medzi dvoma zlúčenými atómami s rozdielom elektronegativít viac ako 1,7    (   x ≥ 1,7 )
 • Elektrón je posunutý viac k elektronegatívnejšiemu prvku
 • Zlúčené atómy tvoria katióny a anióny- jeden atóm odovzdáva a druhý prijíma elektrón
 • Väzba je veľmi silná
 • Atómy sú pevne pútané

 

Iónové zlúčeniny

 • Zlúčeniny s iónovou väzbou medzi atómami
 • Vlastnosti:
 1. Vysoká teplota topenia
 2. Krehkosť
 3. Nevedú elektrický prúd
 4. Vo vode dobre rozpustné
 • Napr. chlorid sodný

 

Kovalentná väzba

 • Väzba medzi dvoma zlúčenými atómami, kde elektróny tvoria spoločný elektrónový pár- väzbový pár
 • Na tvorbu spoločného elektrónové páru každý atóm poskytne jeden elektrón
 • Atómy netvoria ióny

Typy kovalentnej väzby

 1. Polárna
 • Medzi dvoma atómami rôznych prvkov
 • Jeden z nich priťahuje väzbový elektrónový pár silnejšie( atóm s väčšou elektronegativitou)
 • 0,5  >    Δ x < 1,7
 • Napr.  H2O, HCl
 1. Nepolárna
 • Medzi dvoma atómami rovnakých prvkov
 • Spoločný elektrónový pár patrí každému atómu rovnako
 • x ≤ 0,5
 • Napr. O2, H2

 

Typy väzieb podľa počtu elektrónových párov medzi dvoma atómami

 1. Jednoduchá
 2. Dvojitá
 3. Trojitá

 

Vypočítajte typ väzby medzi nasledovnými atómami ....NaCl- chlorid sodný

 1. Vypočítame rozdiel elektronegativít Δx dvoch atómov prvkov viazaných v zlúčenine

                 sodík Na a chlór Cl

 1. Vyhľadáme si v PSP elektronegativity oboch prvkov tvoriacich zlúčeninu

                 x(Na)= 0,9     x(Cl)= 3

3. Vypočítame ich rozdiel( vždy odrátavame väčšiu hodnotu od menšej)

       Δx = x(Cl)-x(Na)  

       Δx = 3-0,9

       Δ x =2,1

 1. Na základe hodnoty rozdielu zistím typ väzby podľa predošlej tabuľky

        iónová väzba

 

Chemická väzba.docx