Choď na obsah Choď na menu
 

Chemické reakcie a rovnice

article preview
 • deje, pri ktorých dochádza k zmene látky a k vzniku inej látky
 • menia sa reaktanty na produkty

Reaktanty produkty

Reaktanty

 • východiskové látky, ktoré vstupujú do chemickej reakcie
 • navzájom reagujú

Produkty

 • výsledné látky, ktoré pri chemickej reakcii vznikajú

 

Zápis chemickej reakcie

 1. reakčnou schémou- neúplný zápis
 1. slovne                               horčík + kyslík oxid horečnatý
 2. vzorcami a značkami      Mg + O2 ----- MgO

 

 1. chemickou rovnicou- úplný zápis

                                                       2Mg + O2 → 2MgO

 • naľavo-reaktanty
 • napravo- produkty
 • stechiometrické koeficienty- čísla vyrovnávajúce počet atómov napravo a naľavo v rovnici
 • zápis značkami a vzorcami
 • dodržaný zákon zachovania hmotnosti

Zákon zachovania hmotnosti

 • Celkový počet atómov v reaktantoch musí byť rovnaký ako celkový počet atómov v produktoch v chemickej reakcii
 • Jeho platnosť zabezpečujú stechiometrické koeficienty
 • Pomery stechiometrických koeficientov vyjadrujú pomery počtu častíc reaktantov a produktov

 

Typy chemických reakcií

 1. chemické zlučovanie
 • z jednoduchých látok vznikajú zložité
 • 2Mg + O2 → 2MgO
 1. Chemický rozklad
 • Zo zložitejšej látky vzniká viac  jednoduchších
 • CaCO3 CaO + CO2

Chemické reakcie.pdf

Chemické reakcie a rovnice- preze.pdf