Choď na obsah Choď na menu
 

Hydroxidy

article preview
 • Trojprvkové zlúčeniny kyslíka, vodíka a hydroxidotvorného prvku
 • Kyslík s vodíkom tvoria hydroxidový anión s oxidačným číslom –I

 

 
   

Zásaditosť roztokov

 • Zásaditosť vodných roztokov spôsobujú hydroxidové anióny
 • Na vyjadrenie zásaditosti vodných roztokov sa používa stupnica pH
 • Zásadité roztoky majú pH > 7 ( čím sa viac hodnota pH blíži k 14, tým je roztok zásaditejší)
 • Zásady( hydroxidy)- spôsobujú zmenu zafarbenia indikátorov( fenoftaleín z bezfarebného do ružovofialova a indikátorový papierik sa sfarbí do modra)

 

Vlastnosti

 • Pri rozpúšťaní vo vode dochádza k uvoľňovaniu tepla( exotermická reakcia)
 • Žieraviny s leptavými účinkami
 • Prvá pomoc- vypláchnuť silným prúdom vody ( v domácnosti možno použiť aj citrónovú šťavu alebo ocot)

 

Ionizácia hydroxidov

 • Ionizácia- vznik iónov pri rozpúšťaní látky vo vode ( rozpad látky na anióny a katióny)
 • Ionizácia hydroxidov- vznikajú hydroxidové anióny a príslušné katióny hydroxidotvorných prvkov( vo vodnom roztoku uvoľňujú (OH)-

NaOH Na+ + (OH)-

Hydroxidy.pdf

Hydroxidy- preze.pdf