Choď na obsah Choď na menu
 

Kovy, polokovy, nekovy

article preview

Kovy

 • prevažná väčšina prvkov PSP
 • najčastejšie kovy  v prírode hliník a železo
 • vlastnosti kovov
 1. kovový lesk
 2. kujnosť
 3. dobrá tepelná a elektrická vodivosť
 4. tuhé skupenstvo pri izbovej teplote( okrem kvapalnej ortute)
 5. kovová väzba

 

Rozdelenie kovov
a. Podľa reaktivity

 1. neušľachtilé kovy- v prírode sa vyskytujú v zlúčeninách

podliehajú korózii

napr. draslík, sodík, vápnik, horčík, hliník, zinok, železo,...

 1. ušľachtilé kovy- v prírode sa väčšinou vyskytujú v rýdzom stave, nezlúčené

málo reaktívne

napr. meď, striebro, zlato, platina

 

Rozdelenie kovov
B. Podľa hustoty

 1. ťažké- hustota väčšia ako 5 g/cm3, napr. železo, zlato, olovo
 • kovy, ktoré sú toxické pre človeka a nebezpečné pre životné prostredie
 • ukladajú sa v organizmoch a len ťažko sa z organizmu odbúravajú
 • hlavne kadmium, ortuť, olovo a arzén
 1. ľahké- hustota menšia ako 5 g/cm3, napr. sodík, hliník, titán

 

zliatiny kovov- rovnorodé zmesi kovov, lepšie vlastnosti ako čisté kovy

                            napr. Bronz( meď,  cín), Mosadz (meď, zinok)

 

Biogénne prvky- kovové prvky nevyhnutné pre život

 

 

význam

potraviny

železo

súčasť hemoglobínu, potrebný pri prenose kyslíka

pečeň, žĺtok, strukoviny, mak, orechy,...

horčík

pre činnosť svalov, nervov, obehovej sústavy

strukoviny, banány, mak, orechy, čokoláda, listová zelenina, obilie,

vápnik

pre zdravý vývin a rast kostí a zubov

mlieko a jeho výrobky, ryby, mak, orechy, kapusta, brokolica, žĺtok,...

 

Polokovy

 • na rozhraní medzi kovmi a nekovmi ( niektorými vlastnosťami sa podobajú kovom inými nekovom)
 • väčšinou krehké a nie sú kujné
 • najvýznamnejší je kremík
 • Použitie: polovodiče v elektrotechnike( vedú elektrický prúd za určitých podmienok)

 

Nekovy

 • krehké (nie sú kujné)
 • nie sú ťažné
 • bez lesku (okrem kryštálov)
 • nevedú elektrický prúd (s výnimkou grafitu)
 • nachádzajú sa v rôznych skupenstvách
 • kovalentné väzby

Kovy, polokovy, nekovy.pdf

Kovy, polokovy a nekovy.pptx