Choď na obsah Choď na menu
 

Kyslík

article preview

Umiestnenie v PSP

 • VI. A skupina
 • 2.perióda
 • Protónové číslo 8

 

Výskyt

 • v zlúčeninách ( prevažne vo vode)
 • najrozšírenejší prvok v zemskej kôre
 • v atmosfére ako O2 a O3
 • V hydrosfére  v podobe vody

 

Príprava vodíka  

peroxid vodíka kyslík+ voda    

 2 H2O2 → O2 + 2H2O  ( katalyzátor MnO2)

 

Vlastnosti

A. fyzikálne

 • bezfarebný
 • bez zápachu
 • plynné skupenstvo

 

B. chemické

 • nekovový prvok
 • veľmi reaktívny (tvorí dvojatómové a trojatómové  molekuly)
 • rozpustný vo vode
 • podporuje horenie

 

Ozón

 • trojatómová molekula ozónu
 • zapáchajúci plyn ( po cesnaku)
 • vznik rozkladom kyslíka činnosťou človeka, Slnka, búrkami
 • v prízemských vrstvách atmosféry jedovatý
 • v ozónosfére( 10-30km nad povrchom) chráni pred UV- tvorí ozónovú vrstvu (3mm)

 

Ozónová diera

 • Stenčovanie ozónovej vrstvy

Príčina:

 • nadzvukové lietadlá, dusíkaté hnojivá, spaľovanie fosílnych palív, jadrové výbuchy, freóny

Následky:

 • Rakovina kože, ochorenia zraku, slepota zvierat, oslabenie imunity, znížený rast rastlín, pokles tvorby planktónu, narušenie potravového reťazca

 

Využitie

 • biogénny prvok
 • zváranie a rezanie kovov( 3000°C plameň)
 • dýchacie prístroje
 • palivo v raketovej technike

 

Preprava

 • V tlakových nádobách s modrým pruhom

 

Kyslík.pdf

Kyslík.pptx