Choď na obsah Choď na menu
 

Názvoslovie halogenidov

article preview

Oxidačné číslo

 • pomocné číslo vyjadrujúce počet kladných a záporných nábojov
 • Označujú sa rímskymi číslami

 

Oxidačné číslo

 1. Kladné
 •  I, II, IV.....
 • Napr. Na+, Ca+II
 • Maximálne kladné číslo možné podľa čísla skupiny

 

 1. Záporné
 • -I, -II, -IV.....
 • Napr. Cl-, N-III
 • Maximálne možné záporné číslo 8-číslo skupiny

Súčet oxidačných čísel v zlúčenine sa musí rovnať nule!!!!!!!

Prípony prislúchajúce kladným oxidačným číslam:

I.-ný

II. -natý

III.- itý

IV.- ičitý

V.- ečný/ ičný

VI. -ový

VII.- istý

VIII.-íčelý

 

Halogenidy- Dvojprvkové zlúčeniny halogénov s iným prvkom, kde majú halogény oxidačné číslo –I

Názov

                                                                 +I Na Cl -I

Podstatné meno ( záporná časť)                                       Prídavné meno( kladná časť)

Názov halogénu+ koncovka id                                           názov prvku+ prípona podľa ox.čísla

                                                              Chlorid sodný

Vzorec

                                                                  bromid striebor

                                                                        + Ag  Br

Opakovanie

 1. Pomenuj nasledovné zlúčeniny

AlCl3

KI

FeBr2

CaF2

 

 1. Zloženie  zlúčenín vyjadri chemickým vzorcom

chlorid kremičitý

bromid strieborný

jodid zinočnatý

fluorid horečnatý

Názvoslovie halogenidov.pdf

Názvoslovie halogenidov- preze.pdf