Choď na obsah Choď na menu
 

Názvoslovie solí

article preview
  • Dvoj/ trojprvkové zlúčeniny odvodené od kyselín
  • Skladajú sa z aniónu kyseliny a katiónu iného prvku( prevažne kovový prvok, alebo amónny katión)

Na2SO4

síran( anión kyseliny sírovej H2SO4)                      sodný( katión kovového prvku)

 

Anióny kyselín

  • vznikajú odštepovaním protónov vodíka H+ z kyselín

H2SO4    →              2 H+   +   (SO4 )-2

Kyselina sírová                                            ( síranový anión)

  • koľko atómov vodíka sa odštiepi, toľkokrát sa nabije záporne anión

 

Názvy aniónov kyselín

Názov soli

  1. podstatné meno- Názov aniónu kyseliny

a. Kyslíkaté kyseliny

Zámena prípony ová/an.............. sírová/síran

b. Bezkyslíkaté kyseliny

Zámena prípony ovodíková/id.................. chlorovodíková/chlorid

 

  1. Prídavné meno- názov prvku + prípona podľa oxidačného čísla