Choď na obsah Choď na menu
 

Názvy a značky prvkov

article preview

Prvok- chemická látka zložená z atómov s rovnakým protónovým číslom

 • Doteraz známych 118 prvkov
 • Väčšina výskyt v prírode( zlato) niektoré pripravené v laboratóriu( curium)
 • Pomenúvajú sa názvami a označujú značkami

Periodická sústava prvkov (PSP)- Usporiadanie prvkov do tabuľky podľa vzrastajúceho protónového čísla

 

Charakteristika prvku

 • Značka
 • Latinský názov
 • Slovenský názov
 • Protónové číslo

 

Názvy prvkov

 • Väčšinou odvodené od latinských alebo gréckych slov
 • Podľa vlastnosti, výskytu v prírode, objaviteľov, bydliska...... (Jód( Iodum)- ioeides(gr.)- podľa fialových pár)
 • Slovenské môžu byť podobné ako latinské alebo odlišné
 • Latinský názov nemá dĺžne  a mäkčene
 • Názvy schvaľuj Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu- IUPAC

 

 Značky prvkov

Odvodzovanie:

 1. prvé písmeno z latinského názvu

S- sulphur

2. Pri viacerých názvoch s tým istým písmenom sa pridá ďalšie

S- sulphur                  Si- silicium        Sn- stannum

Spoločné názvy prvkov

I.A skupina- Alkalické kovy

II. A skupina- Kovy alkalických zemín

VII.A skupina- Halogény

VIII.A- Vzácne plyny

Značky a názvy prvkov.docx