Choď na obsah Choď na menu
 

Neutralizácia

article preview
 • Hydroxidy a kyseliny majú leptavé účinky, ničia našu prírodu.

HCl     H+   +Cl-

NaOH       Na+  + OH-

 • H+ a OH- vytvoria spolu molekulu vody
 • Na+ a Cl- vytvoria spolu soľ

 

Pri neutralizácii:

 1. sa kyslé vlastnosti kyselín a zásadité vlastnosti hydroxidov rušia
 2. vzniká neutrálny roztok       
 3. rušia sa leptavé účinky( prvá pomoc pri poleptaniach na hydroxid ocot na kyselinu sódu bikarbónu)  
 4. mení sa pH roztoku     

 

Neutralizácia

 • chemická reakcia hydroxidu a kyseliny pričom vzniká soľ a voda
 • reakcia oxóniových katiónov a hydroxidových aniónov
 • Uvoľní sa pritom teplo.

NaOH  + HCl                      H2O  +   NaCl + teplo

hydroxid   + kyselina             voda + soľ + teplo

 

Využitie neutralizácie:

 1. stanovenie množstva OH- a H+ vo výrobkoch ( mlieko, minerálka, pivo)
 2. odstraňovanie H+ a OH- z odpadových vôd
 3. príprava priemyselne významných látok ( napr. solí)

Neutralizácia.pdf

Neutralizácia- preze.pdf