Choď na obsah Choď na menu
 

Redoxné reakcie

article preview
 • Chemické reakcie, pri ktorých dochádza k zmene oxidačných čísel reaktantov a produktov

2Cu + O2 2CuO

oxidácia

redukcia

 • Zvyšovanie oxidačného čísla
 • Odovzdávanie elektrónov

 

2Cu0----→2CuII

2Cu0- 4e 2CuII

 • Znižovanie oxidačného čísla
 • Prijímanie elektrónov

 

O20----2O-II

O20+ 4e 2O-II

 

 • Dochádza k zmene oxidačných čísel reaktantov a produktov
 • Dochádza k výmene elektrónov medzi reagujúcimi látkami
 • Jedna látka elektróny odovzdáva- oxiduje sa
 • Druhá látka elektróny prijíma- redukuje sa
 • Redukcia a oxidácia prebiehajú súčasne
 • Počet prijatých a odovzdaných elektrónov je rovnaký( elektróny sa nestrácajú)

 

Redoxné reakcie v bežnom živote

 • Hrdzavenie (reakcia železa so vzdušnou vlhkosťou za vzniku  oxidu železitého, ochrana kovov proti korózii pokovovaním alebo nátermi)
 • Horenie ( reakcia látok so vzdušným kyslíkom)

 

Využitie v praxi

 • Produkcia elektrickej energie v batériách áut, fotoaparátov...
 • Výroba rôznych látok( železa, hydroxidov, kyselín...)

Redoxné reakcie.pdf

Redoxné reakcie- preze.pdf