Choď na obsah Choď na menu
 

Soli

article preview
  • Zlúčeniny odvodené od kyselín ( bezkyslíkatých aj kyslíkatých)

 

Zloženie solí

  • zlúčeniny zložené z katiónov kovových prvkov( alebo amónneho katiónu NH4+) a aniónov kyselín

NaCl

katión kovového prvku

Anión kyseliny

 

Anióny kyselín- vznikajú odštepovaním protónov vodíka H+ z kyselín

 H2SO4     →                                 2H+                               +           ( SO4 )-2

kyselina sírová                 protón vodíka                        síranový anión

 

Vlastnosti solí

  • Tuhé látky rôznej farby
  • v tavenine alebo vo vodnom roztoku vedú elektrický prúd( v tuhom stave nie)
  • v prírode sa vyskytujú väčšinou v kryštalickom stave( iónové väzby)
  • vysoké teploty varu a topenia
  • väčšinou sú vo vode rozpustné

Ionizácia solí

  • Rozpúšťanie solí vo vode za vzniku katiónov a aniónov

NaCl → Na+  a Cl-

H2SO4 → 2H+   + (SO4)-2

Názvoslovie solí

                                                                    +NaCl-

Podstatné meno

Prídavné meno

Názov aniónu kyseliny

Názov prvku + prípona podľa oxidačného čísla

Bezkyslíkaté-               -ovodíková→id

kyslíkaté-                   -á→an

 

chlorid

sodný

 

Nábojové číslo:

  • Udáva celkový náboj skupiny atómov
  • Je daný:

1. Počtom odštiepených atómov vodíka z kyselín

2. súčtom oxidačných čísel atómov v skupine

Soli.pdf

Soli- preze.pdf