Choď na obsah Choď na menu
 

Významné kyseliny

article preview

Kyseliny

 • Žieraviny s leptavými účinkami
 • predávajú sa v koncentrovanej forme

 

Práca s kyselinami:

 • Žiaci nesmú pracovať s koncentrovanými kyselinami
 • Učiteľ pripravuje zriedené roztoky kyselín riedením koncentrovaných
 • Pri práci je potrebné použiť ochranný odev, rukavice, okuliare/ štít
 • pri riedení kyselín vždy lejeme pomaly kyselinu do vody za stáleho miešania!!!! ( v opačnom prípade sa pri uvoľnení veľkého množstva tepla kyselina rozprskne do okolia)
 • pri riedení kyselín sa uvoľňuje teplo- exotermická reakcia

 

Prvá pomoc:

 • Vyplachovať silným prúdom vody po dobu 20min
 • Oko vyplachovať jemným prúdom vody od vnútorného kútika k vonkajšiemu
 • Pri prehltnutí nevyvolávať zvracanie( hrozí opätovné poleptanie), ale podávať malé dúšky vody

 

Bezkyslíkaté kyseliny

 

Kyselina chlorovodíková( HCl)

Vlastnosti:

 • čistá, bezfarebná kvapalina, technická žltá znečistená zlúčeninami železa
 • vysoko žieravá silná
 • prchavá

Použitie:

 • sa na čistenie kovov, výrobu plastov, farieb
 • Veľmi zriedená sa vyskytuje v žalúdku, kde aktivuje enzým pepsín, ktorý trávi bielkoviny

 

Kyslíkaté kyseliny

 

Kyselina sírová ( H2SO4)

Vlastnosti:

 • Bezfarebná olejovitá kvapalina
 • Žieravina s leptavými účinkami
 • Má hygroskopické vlastnosti( pohlcuje vzdušnú vlhkosť a spôsobuje zuhoľnatenie)
 • Zriedená je reaktívnejšia

Použitie:

 • Hnojivá, plasty, farbivá, lieky, výbušniny
 • Úprava rúd
 • Papierenský a textilný priemysel
 • Spracovanie ropy
 • Sušenie látok
 • Súčasť akumulátorov

 

Kyselina dusičná (HNO3)

Vlastnosti:

 • Bezfarebná nestála prchavá kvapalina
 • Na svetle sa čiastočne rozkladá( musí byť uskladnená v tme) na jedovaté oxidy dusíka, ktoré dráždia dýchacie cesty

 

Použitie:

 • Farbivá, hnojivá, výbušniny

 

Pasivácia kovov

 • Ponorenie kovov do kyseliny sírovej alebo dusičnej
 • Tvorba oxidu na povrchu kovu
 • Vrstva oxidu bráni ďalšej reakcii kovu s kyselinou
 • Je to ochrana kovov pred koróziou

Významné kyseliny.pdf

Významné kyseliny- preze.pdf