Choď na obsah Choď na menu
 

Biosféra

article preview
 • priestor Zeme, ktorý obývajú organizmy
 • tvoria ju všetky ekosystémy ( vodné a suchozemské)

 

Biocenóza- súbor jedincov rôznych druhov sústredených na určitom území

 

Biotop

 • Miesto, ktoré organizmom poskytuje podmienky pre život
 • Charakterizuje ho geografická poloha, podnebie, pôdne a hydrologické faktory
 • Napr. rybník, les...

 

Biómy

 • Ekosystémy so spoločnými znakmi
 • Rozsiahly ekosystém s prevládajúcim rovnakým podnebím, vegetáciou

 

Typy biómov:

 1. tropický les
 2. savana
 3. púšť
 4. opadavý les
 5. step
 6. tajga
 7. tundra
 8. hory

 

Obeh látok a tok energie

 • zdrojom je slnečná energia
 • živé zložky čerpajú energiu z neživej zložky

 

 • v prírode je ustálená biologická rovnováha
 • biosféra má schopnosť samoregulácie
 • rovnováhu narúšajú nevhodné zásahy človeka

Biosféra.pdf

Biosféra- preze.pdf