Choď na obsah Choď na menu
 

Ekologické hospodárenie v krajine

article preview
 1. Biopoľnohospodárstvo
 • Chov zvierat na voľných plochách( nie v klietkach)
 • Prirodzené krmivá
 • Zelené hnojenie (bez použitia priemyselných hnojív)
 • Biologický boj so škodcami- použiť predáciu
 • Rozptýlená zeleň
 • Zachytáva hluk, prašnosť
 • Poskytuje tieň, úkryt
 • Zabraňuje erózii pôdy

 

 1. Ekologické nakladanie s odpadmi
 • Prirodzene a rýchlo sa rozkladajúce materiály
 • Recyklácia- znovuvyužitie materiálov
 • Separácia- triedenie odpadu podľa druhu
 • Minimalizácia- zníženie množstva vyprodukovaného odpadu
 • Efektívne využívať zdroje

 

 1. Vodné hospodárstvo
 • Neodvodňovať pozemky
 • Obnova, ochrana vodných plôch- mokrade
 • Monitorovanie kvality

Ekologické hospodárenie v krajine.pdf

Ekologické hospodárenie v krajine- preze.pdf